Catalogus

Contactgegevens

Oirschot
Westfields 1210, 5688 HA Oirschot
Tel: +31 (0)40 299 06 00
E-mail: verkoop@ecr-nederland.nl

Deventer
Danzigweg 6A, 7418 EN Deventer
Tel: +31 (0)570 62 42 00
E-mail: deventer@ecr-nederland.nl

Dordrecht
Pascalstraat 85, 3316 GR Dordrecht
Tel: +31 (0)78 653 09 00
E-mail: dordrecht@ecr-nederland.nl

Hoofddorp
Parellaan 60, 2132 WS Hoofddorp
Tel: +31 (0)23 557 34 30
E-mail: hoofddorp@ecr-nederland.nl

Linkedin

Facebook

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

MVO

Gedurende 2010 heeft ECR-Nederland BV een begin gemaakt met het borgen van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. ECR-Nederland BV is zich bewust van het effect van haar activiteiten op de kernthema's van MVO.

De drie pijlers, People, Planet en Profit, binnen de internationale norm ISO 26000, staan centraal in het verbeteren van het positieve effect van haar handelen richting haar stakeholders. Uitgangspunt daarbij is een gezonde balans tussen economisch rendement enerzijds en sociale, ethische en ecologische belangen anderzijds.

In 2011 heeft ECR-Nederland BV het borgen van haar maatschappelijk verantwoordelijkheid uitgebreid met het opstellen van doelen en rapportages omtrent MVO.

Ook op het gebied van eerlijk zaken doen en mensenrechten heeft
ECR-Nederland BV een duidelijk, ondubbelzinnig beleid.

Op het gebied van duurzaamheid heeft ECR-Nederland zich het volgende ten doel gesteld:
- CO2 reductie ten opzichte van 2010 met 10%,
- Duurzaam gebruik van grondstoffen,
- Verantwoord afvalbeleid.

Verder stimuleert ECR-Nederland BV de betrokkenheid van haar medewerkers en management bij de lokale gemeenschap. Te denken valt hierbij aan:
- Bijdrage aan lokale samenwerkingsverbanden
- Ondersteuning van verenigingen
- Werkgelegenheid voor de lokale jeugd tijdens vakantie
- Stageplaatsen

In de waardeketen wil ECR-Nederland BV meer een rol gaan spelen bij de beoordeling van haar stakeholders. Hieronder vallen zowel klanten, leveranciers en medewerkers. Het betrekken van haar stakeholders in de productkeuze en uitvoering van het bedrijfsbeleid zal er uiteindelijk toe leiden dat ECR-Nederland BV als gewaardeerde partner een belangrijke rol kan spelen in relatie tot de zeven kernthema's van Maatschappelijke Verantwoordelijk Ondernemen.

Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010

Mocht u meer informatie willen dan kunt u contact opnemen met
ECR-Nederland BV te Oirschot:
Monique van Hagen: mvhagen@ecr-nederland.nl
Peter Pors: ppors@ecr-nederland.nl
Verberg boodschap