Catalogus

Deze site werkt prettiger als u javascript aanzet.

Privacy- en cookiebeleid

Privacybeleid
De klant stemt er mee in dat ECR-NEDERLAND BV gegevens verzamelt en verwerkt die gebruikers van de website / webshop kunnen identificeren. ECR-NEDERLAND BV verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de
website / webshop tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken.

ECR-NEDERLAND BV respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website / webshop.

ECR-NEDERLAND BV erkent de verantwoordelijkheid voor het gebruik van persoonlijke gegevens. ECR-NEDERLAND BV verklaart deze verantwoordelijkheid te respecteren en zal, zonder toestemming van de klant, de persoonlijke gegevens niet delen met andere bedrijven. ECR-NEDERLAND BV geeft uw gegevens alleen aan die partijen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling. De medewerkers van ECR-NEDERLAND BV en door ons ingeschakelde partijen zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

De klant heeft met redelijke tussenpozen recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

Een klant kan verzet aan tekenen tegen deze verzameling van zijn persoonlijke gegevens. ECR-NEDERLAND BV zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website / webshop te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

ECR-NEDERLAND BV kan de klantinformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in het privacybeleid van ECR-NEDERLAND BV. In dat geval, zal ECR-NEDERLAND BV contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan het reglement van ECR-NEDERAND BV voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Als u reageert op een actie of een prijsvraag, vraagt ECR-NEDERLAND BV u in de meeste gevallen om uw bedrijfsnaam, voornaam, achternaam, adres, (mobiele) telefoonnumer en e-mailadres. Deze gegevens heeft ECR-NEDERLAND BV nodig om de actie uit te voeren, de eventuele prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons van de actie te meten.

Cookiebeleid
Klikgedrag en bezoekgegevens
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvragen en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt. Deze gegevens worden geregistreerd en gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van onze website.

Wij trachten deze gegevens zo anoniem mogelijk te houden en te beveiligen. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Wat zijn cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestandje dat met paginas van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgende bezoek weer naar onze server teruggestuurd worden.

Welke cookies gebruiken wij
De website van ECR-NEDERLAND BV maakt gebruik van de volgende cookies:

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

In- en uitschakelen van cookies en het verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Helpfunctie van uw webbrowser.

Meer informatie over cookies?
Op de website van de Consumentenbond vindt u meer informatie over cookies:
Wat zijn cookies?
Wat doen bedrijven met al die cookies?
Stappenplan cookies verwijderen
Cookies slim weigeren

Reageren
Als u wenst te reageren op ons privacy- en cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Per mail: communicatie@ecr-nederland.nl
Per telefoon: +31 (0) 88-122 0712
Per brief: ECR-NEDERLAND BV, t.a.v. afdeling communicatie, Westfields 1210, 5688 HA OIRSCHOT
Verberg boodschap